Uitbreiding Chr. Gymnasium Sorghvliet

UITBREIDING CHR. GYMNASIUM SORGHVLIET

Binnen 8 maanden van ontwerp tot oplevering | Ontwerp interieur en exterieur | Duurzaam, licht & lucht

Voor Christelijk Gymnasium Sorghvliet, een middelbare school in Den Haag, hebben we in het bestaande schoolgebouw vier extra lokalen gerealiseerd en tegelijkertijd de aula naast het gebouw half ondergronds uitgebreid. Voor de aula hebben we ook het interieur ontworpen. Bij het ontwerp hebben we er, binnen de mogelijkheden van het bestaande pand, het uiterste gehaald wat betreft ‘Frisse Scholen’ en duurzaamheid. Zo hebben we zoveel mogelijk daglicht naar binnen gehaald en het dak van de uitbreiding voorzien van begroeiing. In het interieur zijn de oude schrootjes die aan het plafond van de aula hingen hergebruikt in de banken.

”Vanwege het stijgende aantal leerlingen is de aula ook uitgebreid.”

In de dubbelhoge aula is een extra vloer aangebracht waarop drie lokalen zijn gemaakt. Deze lokalen zijn tot één groot lokaal samen te voegen doordat er geluidwerende schuifwanden tussen zijn geplaatst. Door in de aula een combinatie van banken met garderobe te maken was het mogelijk om een andere garderobe te laten vervallen en deze om te bouwen tot een klaslokaal, de vierde. Vanwege het stijgende aantal leerlingen is de aula ook uitgebreid. Om voldoende hoogte in de aula en de drie nieuwe lokalen te hebben is de vloer van de aula nog verder omlaag gebracht. De uitbreiding van de aula sluit hier naadloos op aan doordat ook deze verdiept is aangebracht, tussen het originele schoolgebouw uit 1964 en de uitbreiding uit 2005. De uitbreiding is voorzien van een begroeid dak en 2 grote glaskappen.