Vergunning verbouwing school

Vergunning verbouwing school

30 SEPTEMBER 2022 – Vergunning voor verbouw school verleend

Kort geleden is de vergunning verleend voor het verbouwen van Christelijk Gymnasium Sorghvliet te Den Haag. De voormalige fietsenkelder wordt uitgediept zodat er goede lokalen gemaakt kunnen worden met een fijn studieplein. Aansluitend wordt het maaiveld verlaagd zodat een verdiept plein ontstaat, afgewerkt met een tribune-opstelling. Dit wordt een geborgen buitenruimte om de pauzes door te brengen met een variëteit aan plekken.

De voorbereidingen voor de uitvoering zijn in volle gang. Het uitgangspunt is zoveel mogelijk bouwen in de schoolvakanties. Als er toch buiten de vakanties wordt gewerkt, wordt de overlast tot een minimum te beperkt.