Zorgvilla ‘Het Witte Huis’

Zorgvilla ‘Het Witte Huis’

Wijziging bestemmingsplan | Hoog aantal actoren | Inclusief restaurant (afzonderlijk verhuurbaar)

Het villa-karakter van de wijk Wilhelminapark in Oegstgeest wordt doorgezet in het nieuwe Witte Huis, een particulier verpleeghuis/ verzorgingshuis. Er zijn twee afzonderlijke villa’s gecreëerd die in detail verschillen, maar wel duidelijk familie van elkaar zijn. Functioneel is er een transparante “transportverbinding” tussen de twee afzonderlijke villa’s waardoor er zicht mogelijk is geworden van de ene naar de andere zijde van het pand.

”Het draait om de welzijn van de bewoners.”

In het huis zijn twee gezamenlijke dagverblijven en op het restaurant bevindt zich een groot dakterras, bedoeld voor de bewoners van de zorgvilla. De kelder is ideaal voor de exploitatie; werkzaamheden die “achter de schermen” gebeuren vinden hier plaats. De zorgvilla is meer dan alleen een particulier verpleeghuis. Het is geheel verzorgd en verpleegd wonen in een thuissituatie. In de veilige leefomgeving van de zorgvilla draait het puur om het welzijn van de bewoner.

”Het sluit daarmee naadloos aan op onze visie.”

“In de samenwerking met OX architecten heb ik bijzonder de zoektocht naar de optimale combinatie van het functionele en het esthetische gewaardeerd. Voor ons als zorgverlener in de particuliere markt is uitstraling van groot belang, maar zoals bij alle zorginstellingen dient de zorg efficiënt en effectief te kunnen worden verleend. Tycho heeft dit in het Witte Huis op een juiste wijze gerealiseerd en sluit daarmee naadloos aan op onze visie.” – Hans den Hartog, Directeur Nova Zembla Zorggroep

”Het resultaat was verbluffend.”

“Meer dan 100 jaar staat Wilhelminapark 33 (Oegstgeest) bekend als hotel-pension Het Witte Huis. In 1901 gebouwd als woonhuis en koffiehuis met een ruimte om rijtuigen onder te brengen en paarden uit te spannen. Gebouwd in Chalet stijl. Talloze malen is er uitgebreid en veranderd. Tenslotte werd het in 2010 gesloopt en in 2011 in Chaletstijl herbouwd ten behoeve van zorginstelling Nova Zembla. Het resultaat was verbluffend: het leek alsof het Witte Huis nooit weg was geweest. Een mooi voorbeeld van het inpassen van nieuwe architectuur in de bestaande architectuur in de omgeving.” – Historische Vereniging Oud-Leiden