Gezondheidscentrum Italielaan

GEZONDHEIDSCENTRUM ITALIËLAAN

Verbouw en herindeling | Aanbouw in moderne stijl | Apotheek, huisartsen, fysiotherapie

Dit bestaande gezondheidscentrum is in zijn geheel gestript en opnieuw ingericht waarbij alleen de draagconstructie is gehandhaafd. Aan de achterzijde is een uitbreiding gerealiseerd. De apotheek en huisartspraktijk zijn opgefrist met een nieuw ontworpen gevel en uitgebreid met een aanbouw met daktuin. De gevel is zodanig ontworpen dat het privacy biedt op de plekken waar dat nodig is en transparant is waar het kan. De horizontale geleding en kleurstelling van de gevel benadrukken de samenwerking tussen de verschillende eerstelijnszorg (o.a. huisartsen, fysiotherapeuten en apothekers) in het pand. De balies en apothekerskasten zijn ontworpen door B. de Boer van Xenia Apotheek Advies.